Polityka sklepu internetowego

1. Definicje:

 • a. “Sklep” – oznacza sklep internetowy “stekiswiata.pl”, który jest prowadzony przez Firmę Max-Mięs s.c. , NIP: 4970023133 , REGON: 080049290
 • b. “Klient” – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 • c. “Produkt” – oznacza mięso i produkty mięsne oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 • d. “Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego “stekiswiata.pl”.

2. Postanowienia ogólne:

 • a. Sklep “stekiswiata.pl” prowadzi sprzedaż produktów mięsnych przez Internet.
 • b. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • c. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

3. Kontakt ze Sklepem:

 • a. Adres Sprzedawcy: Max-Mięs S.C. Sezonowalnia Wołowiny, Tarnów Jezierny 30A, 67-410 Sława
 • b. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@stekiswiata.pl
 • c. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 721 661 106

4. Zamówienia:

 • a. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu.
 • b. Zamówienia realizujemy po otrzymaniu potwierdzenia płatności.
 • c. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego zrealizowania lub w przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu.

5. Ceny:

 • a. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT.
 • b. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.
 • c. Produkty dostępne w Sklepie mogą mieć niewielkie różnice w masie w porównaniu z wartością podaną na stronie internetowej, zwykle oscylując w granicach +/- 10g.
 • d. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen oraz usunięcia wybranych produktów dostępnych na stronie internetowej. Takie zmiany nie mają wpływu na zamówienia już złożone i zaakceptowane do realizacji.

6. Płatności:

 • a. Sklep umożliwia dokonywanie płatności poprzez stronę Przelewy24. Więcej informacji oraz wszystkie możliwe formy płatności znajdziesz tutaj: https://www.przelewy24.pl/.
 • b. W przypadku problemów z płatnością prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

7. Dostawa:

 • a. Produkty są dostarczane pod adres podany w trakcie składania Zamówienia.
 • b. Koszty dostawy są podawane Klientowi przed finalizacją zamówienia.
 • c. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian dostawy w wyjątkowych przypadkach.
 • d. Zamówienia nie są realizowane w niedziele, dni wolne od pracy i święta.
 • e. Zamówienia realizujemy w ciągu trzech dni roboczych. Paczki natomiast wysyłamy od poniedziałku do czwartku.
 • f. Dostawa Produktu na terenie Polski.

8. Zwroty i reklamacje:

 • a. Konsument nabywający produkty w Sklepie ma ograniczone prawo do odstąpienia od umowy z powodu następujących przyczyn:
  1. Większość produktów oferowanych przez stekiswiata.pl jest przygotowywana według spersonalizowanych preferencji Klienta.
  2. Produkty posiadają krótki termin przydatności do spożycia.
  3. Po otwarciu opakowania z przyczyn ochrony zdrowia lub higieny, nie można ich zwrócić.
 • b. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. Produktu wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Produktu, który może ulec szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.
  3. Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić po otwarciu ze względów zdrowotnych lub higienicznych.
 • c. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów oraz pomyłki w zamówieniach na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 326).
 • d. Reklamacja zostanie przyjęta, jeśli Klient spełni poniższe warunki:
  1. Reklamacja powinna być zgłoszona drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Wiadomość powinna zawierać takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, numer telefonu oraz powód reklamacji.
  2. W związku z charakterem produktu i koniecznością jego odpowiedniego przechowywania, wszystkie reklamacje i skargi powinny być zgłoszone nie później niż w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zareklamowane produkty muszą pozostać w oryginalnym opakowaniu. Dopóki reklamacja nie zostanie rozpatrzona muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych (produkty chłodzone w urządzeniu chłodniczym, produkty mrożone w zamrażarce). Reklamacje zgłoszone po upływie 24 godzin od czasu odebrania przesyłki mogą być nie uwzględnione.
  3. Uszkodzenia techniczne opakowania, które powstałe podczas transportu powinny zostać niezwłocznie zgłoszone przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę, a także najlepiej udokumentowane fotograficznie w trakcie odbierania przesyłki.
  4. Klient jest zobowiązany odesłać zareklamowane towary w kolejnym dniu roboczym po uznaniu reklamacji.
  5. Każda prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia.

9. Odpowiedzialność:

 • a. Klient jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie czynności podejmowane podczas korzystania ze sklepu internetowego.
 • b. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Błędnie wprowadzone dane przez Klienta.
  2. Problemy z dostępem do Internetu ze strony Klienta lub jego ograniczenia.
  3. Problemy z działaniem oprogramowania lub sprzętu Klienta, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej.
  4. Niezgodność urządzeń końcowych Klienta z techniczną infrastrukturą strony internetowej.
  5. Przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej z powodu siły wyższej lub nieautoryzowanych działań osób trzecich. W takich przypadkach podejmowane będą odpowiednie korekty na rzecz Klienta w przypadku problemów z zamówieniami.
  6. Szkody lub utracone korzyści Klienta wynikające z jego własnych działań lub zaniechań.
  7. Szkody lub utracone korzyści Klienta spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
  8. Szkody lub utracone korzyści Klienta wynikające z siły wyższej.
  9. Szkody lub utracone korzyści Klienta wynikające z przekazania danych osobowych osobom upoważnionym zgodnie z przepisami prawa.

10. Ochrona danych osobowych:

 • a. Sklep “stekiswiata.pl” przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.

11. Postanowienia końcowe:

 • a. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 • b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.